ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ


Με χαρά είδα χθες στην θαυμάσια ιστοσελίδα του συμπατριώτη Κωνσταντίνου Παπαντωνόπουλου, www.antroni.gr, την πρόθεση του ιδίου και άλλων συγχωριανών του, να δημιουργήσουν στην ορεινή μας Ηλεία και πιο συγκεκριμένα στο ΑΝΤΡΩΝΙ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.Νομίζω οτι είναι κάτι που λείπει απο την περιοχή μας....Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελιδα:
Συστήνεται, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που υπόκειται στις διατάξεις του Α.Κ. για την δημιουργία του «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ» από τους: 1. Κωνσταντίνου Παπαντωνόπουλου, κατοίκου Αργυρουπόλεως Αττικής
2. Βασιλείου Παπαντώνη του Διονυσίου, κατοίκου Πύργου Ηλείας
3. Αλεξίου Συλάιδου του Ιωάννου, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής
4. Κωνσταντίνου Παναγόπουλου του Λυσάνδρου, κατοίκου Αντρωνίου Ηλείας
5. Ιωάννη Πανούτσου του Στεφάνου, κατοίκου Πατρών Αχαΐας
6. Κωνσταντίνου Μπίκου του Χαραλάμπους, κατοίκου Αντρωνίου Ηλείας
Οι εργασίες και οι δραστηριότητες της εταιρίας θα προβάλλονται από τα τοπικά μέσα και από το διαδικτυακό τόπο «www.antroni.gr», δικαιούχος της οποίας είναι ο πρώτος των εδώ συμβαλλομένων, Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος. Στο μέλλον η προβολή θα πραγματοποιείται και από το διαδικτυακό τόπο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΡΩΝΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ».
Σκοπός της εταιρίας είναι η σύσταση, δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία λαογραφικού μουσείου στο πρώην νηπιαγωγείο Αντρωνίου του δήμου Λασιώνος του Νομού Ηλείας. Ο χώρος αυτός, θα διαμορφωθεί κατάλληλα για την φιλοξενία των λαογραφικών εκθεμάτων του Μουσείου.
Σκοπός του είναι η απόκτηση, η αποδοχή, η φύλαξη, η συντήρηση, η καταγραφή, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η μελέτη, η δημοσίευση, η έκθεση και η προβολή στο κοινό κινητών μνημείων και έργων τέχνης, λαογραφικού ιδίως χαρακτήρα, για την αισθητική καλλιέργεια του κοινού, καθώς και η προσφορά πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας και ψυχαγωγίας,
Οι σκοποί του Μουσείου εκπληρώνονται ιδίως με:
α) Τη συγκέντρωση λαογραφικού υλικού από το δήμο Λασιώνος και την ευρύτερη περιφέρεια της ορεινής Ηλείας,
β)τη συγκρότηση συλλογών κινητών μνημείων, έργων ζωγραφικής, γλυπτικής χαρακτικής και αντικειμένων τέχνης, λαογραφικού χαρακτήρα, είτε με αγορές είτε με δωρεές και κληροδοτήματα,
γ)την καταγραφή των εθίμων και τραγουδιών, τη δημιουργία σχετικού αρχείου και τη μελέτη και επεξεργασία αυτών.
δ) Την προβολή της τοπικής παράδοσης ευρύτερα με την διοργάνωση εκθέσεων σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο και άλλων εκδηλώσεων (π.Χ. σεμινάρια).
ε) Τη δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος καθώς και τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών.
στ) Τη δια παντός τρόπου μελέτη και προβολή της τοπικής παράδοσης.
ζ) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Μουσεία ή παρεμφερείς έγκυρους πολιτιστικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού,
η) την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ξεναγήσεων και σεμιναρίων, ως και την παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό,
θ) τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών και παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων καλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκθέσεων ή άλλων συναφών προς το σκοπό του θεμάτων,
ι) την ίδρυση παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές.
Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας είναι:
α) Η σωστή δομή (οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και διοίκηση) της εταιρείας.
β) Η υποστήριξή της από τα μέλη, τους Συλλόγους, τους Επιχειρηματίες της περιοχής.
γ) Η επικοινωνία και συνεργασία: με Πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς καλλιτεχνικούς και Αθλητικούς φορείς ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Κοινοτικές, Δημοτικές και Δημόσιες αρχές, συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές και επαγγελματικές οργανώσεις ή άλλο Νομικό πρόσωπο και με λαϊκές ομάδες πρωτοβουλίας, που σύμφωνα με τους σκοπούς ή τη σύνθεση του, μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση, διάδοση και εκπλήρωση των σκοπών του.
δ) Η διοργάνωση διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων και γενικώς πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως εκθέσεων φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, παρουσιάσεις βιβλίων κ.α. αυτοτελώς ή σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως Ο.Τ.Α., Υπουργείο Πολιτισμού, Έντυπα Μέσα, Μ.Μ.Ε., το Διαδίκτυο, καθώς και κάθε μορφή επικοινωνίας σύγχρονης τεχνολογίας και Τηλεματικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
ε) Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης (cd, dvd).
στ) Η δημιουργία αρχείου με καταγραφές εθίμων και λοιπών στοιχείων (δια βιντεοσκοπήσεων, ηχογραφήσεων κ.λ.π.) και παρουσίαση αυτών.
ζ) Η αγορά και εξοπλισμός του Μουσείου με όλο το απαραίτητο εκθεματικό υλικό, αντιπροσωπευτικό των διαφόρων εκδηλώσεων της ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθώς και με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την καταγραφή , συντήρηση και προβολή του υλικού.
η) Η συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, παρουσιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις που αφορούν σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας.
θ) Η προβολή και διάδοση των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον Τύπο, τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Ενημέρωσης, το Διαδίκτυο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, περιλαμβανόμενης και της εκδόσεως ιδίων ενημερωτικών μέσων.
ι) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρίας για ένταξή της σε επιχορηγούμενα προγράμματα.
ια) Η ανάθεση, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της, σε εξειδικευμένους φορείς και γενικά κατάλληλους τρίτους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μελετών ή εκτέλεσης έργων, με τη σύναψη μαζί τους συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου.
ιβ) Η ανάπτυξη κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας και η λήψη κάθε νόμιμου μέτρου.
Πόροι της εταιρίας, εκτός από το αρχικό κεφάλαιό της, είναι οι παρακάτω:
α) Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των εταίρων της.
β) Οι συνδρομές των μελών της.
γ) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα, και οικονομικές ενισχύσεις των εταίρων της ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
δ) Έσοδα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ενταγμένες στους σκοπούς της εταιρίας.
ε) Κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας της εταιρίας και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
στ) Οι κάθε μορφής ενισχύσεις και επιχορηγήσεις που προβλέπει η νομοθεσία από το Κράτος, τους Ο.Τ.Α., άλλα Νομικά πρόσωπα, την Ευρωπαϊκή Ενωση και γενικά τρίτους, που περιέρχονται νόμιμα στο Ταμείο της εταιρίας.
ζ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο.
η) Οι πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, πωλήσεις καταλόγων, αναμνηστικών και αντιγράφων των εκθεμάτων, από την εκμετάλλευση τυχόν κυλικείου - αναψυκτηρίου στους χώρους του Μουσείου, την προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, τις πωλήσεις και ανταλλαγές έργων τέχνης που γίνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του νόμου και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες.
Στην Εταιρία επιτρέπεται η εγγραφή μελών. Τα μέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα – Αρωγά.
Τακτικά μέλη μπορεί να είναι ενήλικες μόνιμοι κάτοικοι ή καταγόμενοι από το Δήμο Λασιώνος του Νομού Ηλείας και της ευρύτερης περιοχής ή έχοντες έλθει σε γάμου κοινωνία με τους εν λόγω καταγόμενους, εφόσον επιθυμούν να εργασθούν για την πρόοδο της Εταιρίας . Τακτικά μέλη μπορούν να είναι επίσης Επιχειρήσεις και Συλλογικοί Φορείς της περιοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
Επίτιμο – αρωγό μέλος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.
Το πρώτο Δ.Σ. το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελούν οι:
1. Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος, Πρόεδρος
2. Βασίλειος Παπαντώνης, Γενικός Γραμματέας
3. Αλέξιος Συλάιδος, Ταμίας
4. Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Μέλος
5. Ιωάννης Πανούτσος, Μέλος
6. Κωνσταντίνος Μπίκος, Μέλος

4 σχόλια:

kwstas-goumero είπε...

symantikh gia thn perioxh prospatheia....mpravo stoys sympatriwtes apo to antrwni.

NIKOS84 είπε...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ,ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2 Η ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ, ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΑΝΤΡΩΝΙ!

Maria Tzirita είπε...

Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει εδώ. Μπράβο σας! Κρατάτε την ελπίδα ζωντανή κι είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
Ευχαριστώ για το πέρασμά σας από το σπίτι μου και για τα καλά σας λόγια. Μέσα απ'την καρδιά μου...

kira είπε...

Να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου. Εκτιμώ πάρα πολύ τέτοιες προσπάθειες. Ζω σε ένα χωριό της Μακεδονίας και προσπαθούμε και εμείς επίσης να κάνουμε διάφορα πράγματα μέσω του Μορφωτικού μας Συλλόγου. Η ιδέα του Λαογραφικού Μουσείου με απασχολεί και μένα πολύ εδώ και καιρό. Για την ώρα είμαστε στην προσπάθεια για τη δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης.