ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Έκθεση καταπέλτης για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους του 2007

Πολλοί είναι αυτοί που ακόμα περιμένουν να λάβουν τις αποζημιώσεις τους και έχουν μπλεχτεί μέσα στον Γολγοθά της γραφειοκρατίας.


«Αδυναμίες» της διοίκησης διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ειδική έκθεσή του με θέμα «Διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007».

Η ανεξάρτητη αρχή, επισημαίνει ότι «η λειτουργία της διοίκησης τέθηκε σε δοκιμασία κατά τη διαδικασία χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων», ενώ τονίζει ότι «οι αδυναμίες της διοικητικής λειτουργίας, οι οποίες μπορεί να είναι γνωστό ότι υπάρχουν υπό ομαλές συνθήκες, αναπόφευκτα διογκώνονται σε περιόδους κρίσης, όταν δηλαδή η κρατική στήριξη είναι περισσότερο αναγκαία».

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος αναφέρει στην ειδική έκθεσή του ότι «κατά την υποβολή των αιτήσεων και την καταβολή των ενισχύσεων, οι πολίτες καλούνταν ουσιαστικά οι ίδιοι να κρίνουν το βάσιμο της αξίωσής τους, ενώ την τελική κρίση θα διατύπωνε η διοίκηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή η διαδικασία επιλέχθηκε για να καλυφθούν ταχύτατα οι άμεσες συνέπειες των πυρκαγιών. Οι πολίτες, όμως, δεν πληροφορήθηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια τις συνέπειες και τις διαδικασίες αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».

Ο Συνήγορος θεωρεί επίσης ότι «η πληροφόρηση των πολιτών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γραφειοκρατική επιβάρυνση ούτε για τη διοίκηση, που οφείλει να την παρέχει, ούτε και για τους πολίτες, τους οποίους προορίζεται να διαφωτίζει. Η μετακύλιση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στους ίδιους τους πολίτες, της ευθύνης για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, που μάλιστα βρίσκονταν σε δεινή θέση, αναιρεί τη βασική υποχρέωση αξιοπιστίας που βαρύνει τη διοίκηση έναντι των πολιτών».

Ο Συνήγορος επισημαίνει εκ νέου το πρόβλημα του καθορισμού των μόνιμων κατοίκων και τον τρόπο βεβαίωσης της μόνιμης κατοικίας.

Επιπλέον, τονίζει ότι «η όλο και συχνότερη προσφυγή της διοίκησης σε τρίτους που διαμεσολαβούν στη σχέση της με τους πολίτες -στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τις τράπεζες- πρέπει να περιβάλλεται με εγγυήσεις. Λάθη τα οποία διαπράττει ο ενδιάμεσος δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών, και μάλιστα χωρίς να καταλογίζεται η σχετική ευθύνη σε αυτούς που θα έπρεπε».

Τέλος, η ανεξάρτητη αρχή προτείνει να γίνει άμεσα «πιο ορθολογική η διαδικασία στήριξης των πληγέντων από αντίστοιχες καταστροφές και να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο δράσης που θα περιλαμβάνει τα εκάστοτε αναγκαία έκτακτα μέτρα. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ελαχιστοποιείται η ανάγκη να ανευρίσκονται ad hoc λύσεις σε περιστάσεις που η διοίκηση καλείται να λειτουργήσει υπό πίεση". 
ΠΗΓΗ: http://www.newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: