ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Πρωτοβουλία γιά τόν Καρδαμά

Ευχαριστήριος Επιστολή

Οι υποψήφιοι τού Κοινοτικού Ψηφοδελτίου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τόν Καρδαμά» ( ενταγμένου στόν Συνδυασμό «Λαϊκή Συσπεἰρωση Ήλιδος») χαιρετίζουμε τούς Καρδαμαίους συμπολίτες μας, οι οποίοι συσστρατεύθηκαν μαζί μας στίς εκλογές τής 07.11.2010, που πίστεψαν στήν κοινωνική ανάγκη τής αλλαγής πορείας στά κοινοτικά πράγματα τού χωριού μας πρός όφελος τής τοπικής Κοινωνίας μας, καί οι οποίοι συνέβαλαν μέ τήν ψήφον τους στήν ισχυρή καταγραφή τής απαίτησης τής κοινωνίας τού Καρδαμά, νά βγεί τό χωριό μας από τό τέλμα καί τήν μιζέρια, όπου τό οδήγησαν η πολιτική καί η πρακτική όλων εκείνων, πού διαχειρίσθηκαν τίς τύχες του κατά τά τελευταία χρόνια.
Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σέ όλους, όσοι πίστεψαν στόν ανιδιοτελή αγώνα μας καί στό όραμά μας γιά έναν Καρδαμά τής αξιοπρέπειας καί τής προόδου, σέ όλους όσοι, ξεπερνώντας εμπόδια καί δυσκολίες που στήνουν τά γνωστά δαπλεκόμενα συμφέροντα στόν Δήμο καί στό χωριό μας, κατόρθωσαν νά φθάσουν μέχρι τήν κάλπη μέ τό ψηφοδέλτιο τής «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ γιά τήν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καί τήν ΑΝΑΠΤΥΞΗ τού Καρδαμά» στό χέρι.
Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σέ όλους όσοι αψήφισαν πιέσεις καί εκβιασμούς, όλους όσοι ξεπέρασαν αναστολές καί ψευτοδιλήμματα, καί ετίμησαν μέ τήν ψήφον τους τόν δύσκολον αγώνα, που διεξήγαν οι υποψήφιοι τής «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ γιά τόν Καρδαμά», πρός τό συμφέρον τού μικρού μας τόπου.
Αγαπητοί συμπολίτες Καρδαμαίοι,
Στίς εκλογές τῆς 07.11.2020, ο διακαής πόθος τών Καρδαμαίων, νά ανοίξει ο δρόμος πρός τήν πρόοδον τού τόπου μας, έφερε ένα ισχυρό καί ελπιδοφόρο αποτέλεσμα:
Τό Ψηφοδέλτιό μας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τόν Καρδαμά» ( Συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση») επροτιμήθηκε από τό 32% τών συμπολιτών μας, καί κατέκτησε τήν δεύτερη θέση στήν Κοινότητα, μέ 205 έγκυρες ψήφους, στέλνοντας στό Κοινοτικό Συμβούλιο Καρδαμά έναν Κονοτικόν Σύμβουλο, τόν συμπολίτη μας, κ. Άγγελον Λιβαθινόν, καί στό Δημοτικό Συμβούλιο Αμαλιάδος τόν κ. Μητσόπουλον Σωτήρη, ως Δημοτικόν Σύμβουλον!
Η δική μας εκτίμηση είναι, ότι, παρά τό γεγονός ότι δέν επετεύχθη ο προωθημένος στόχος καί η επιθυμία τής Κοινωνίας τού Καρδαμά, νά βγεί πρώτο τό Ψηφοδέλτιο τής «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ», εν τούτοις, μέσα στίς εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τών πιέσεων, τών εκβιασμών, καί τής εξαγοράς συνειδήσεων, που μετέρχονται τά γνωστά κέντρα τής διαπλοκής καί τής συναλλαγής, τό αποτέλεσμα που επετεύχθη γιά τό Ψηφοδέλτιό μας, μέ τίς 205 έγκυρες ψήφους καί μέ τήν δεύτερη θέση, αποτελεί μίαν μεγάλην επιτυχία γιά τό χωριό μας καί γιά τήν Κοινωνία τού Καρδαμά.
Τό θετικό αυτό αποτέλεσμα γιά τό Ψηφοδέλτιό μας θέτει τίς βάσεις γιά μία συντεταγμένη, αποφασιστική καί αποτελεσματική διεκδίκηση τής επίλυσης τών πολλαπλών καί κακοφορμισμένων προβλημάτων τού χωριού μας.

Ο εκλεγείς κοινοτικός Σύμβουλος από τό ψηφοδέλτιό μας, κ. Λιβαθινός Άγγελος, είναι αποφασισμένος, μέ συστηματικόν τρόπον, τεκμηριωμένα καί ανυποχώρητα, μέ τίς προτάσεις του, μέ τίς εισηγήσεις του καί μέ τίς παρεμβάσεις του σέ όλα τά θεσμικά επίπεδα νά προωθήσει καί νά διεκδικήσει τήν επίλυση τών προβλημάτων τού Καρδαμά, που είναι απαίτηση όλης τής Κοινωνίας τού χωριού μας, αλλά καί νά προωθήσει προτάσεις γιά τήν υλοποίηση έργων πνοής καί ανάπτυξης γιά τό χωριό μας.

Εξ άλλου, επειδή γιά εμάς αντίπαλος είναι μόνον τά προβλήματα τού χωριού μας, γι’ αυτό θά συντονισθούμε καί θά συμπορευθούμε μέ κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία, από όπου καί άν προέρχεται, η οποία όμως θά υπηρετεί τόν στόχον τής λύσης αυτών τών προβλημάτων, πρός όφελος τής τοπικής κοινωνίας μας, αλλά καί θα συγκρουσθούμε, εάν αυτό απαιτηθή, μέ τήν αδράνεια, τήν αδιαφορία, τήν αδιαφάνεια ή τήν ιδιοτελή διαχείριση τών κοινοτικών μας πραγμάτων.
Επ’ αυτού νά είναι βέβαιοι όλοι οι συμπολίτες Καρδαμαίοι,
· τόσον όλοι εκείνοιπου έφθασαν αποφασιστικά μέχρι τήν κάλπη μέ τό ψηφοδέλτιό τὴς «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ» στό χέρι,
· τόσον όλοι εκείνοι, που είδαν μέν μέ συμπάθεια καί μέ κατανόηση τόν ανεπιτήδευτον αγώνα μας, αλλά που δέν κατόρθωσαν νά υπερβούν αναστολές, ψευτοδιλήμματα, πιέσεις ή εκβιασμούς, καί δέν κατάφεραν νά μετουσιώσουν τόν καλόν τους λόγο γιά τό ψηφοδέλτιό μας σέ θετική ψήφο πρός αυτό, αλλά
· όσον καί όλοι εκείνοι, οι οποίοι, απ’ αρχής μέχρι τέλους, στάθηκαν απέναντι από τό ψηφοδέλτιό μας καί τόν ανιδιοτελή αγώνα μας, καί εχθρικοί στήν προσπάθειά μας,νά βγεί ο Καρδαμάς από τό τέλμα καί τήν ανυποληψία καί νά ανοίξει ο δρόμος γιά τήν πρόοδον καί τήν αναγέννηση τού χωριού μας .

Ο εκλεγείς κοινοτικός Σύμβουλος, κ. Λιβαθινός, σέ συνεργασία μέ τήν προεκλογικώς συγκροτηθείσα Κίνηση «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τόν Καρδαμά», κίνηση η οποία θα διατηρηθή ζωντανή καθ’ όλην τήν Κοινοτικήν Περίοδον 2011-2014, καί σέ συνεργασία μέ τόν επίσης εκλεγέντα Δημοτικόν Σύμβουλον, κ. Σωτήρη Μητσόπουλον, θά ενημερώνει τούς συμπολίτες Καρδαμαίους εγγράφως καί δι’ ανακοιώσεων, όχι μόνον γιά τίς κοινοτικές συνεδριάσεις καί αποφάσεις, αλλά καί γιά όλες τίς ενέργειές του, τόσον στό Κοινοτικό Συμβούλιο, όσον καί στόν Δήμο, στήν Περιφέρεια, στά Υπουργεία καί στήν Κυβέρνηση, γιά κάθε θέμα, που αφορά στά κοινοτικά μας πράγματα.
Αγαπητοί συμπολίτες Καρδαμαίοι,
Τό γεγονός αυτής τής επιτυχίας τού Ψηφοδελτίου μας στήν Κοινότητά μας αποτελεί δική σας επιτυχία, δηλαδή επιτυχία τής Κοινωνίας τού Καρδαμά. Κυρίως, όμως, αποτελεί επιτυχία τών υγιών δυνάμεων καί τών ελευθέρων συνειδήσεων τού Καρδαμά, πού στήριξαν μέ θέρμη καί αποφασιστικότητα τόν γνήσιο καί ανιδιοτελή προεκλογικόν αγώνα μας καί τό όραμά μας γιά τόν Καρδαμά τής προόδου.
Ο αγώνας, που βρίσκεται μπροστά μας, θά είναι δύσκολος, αλλά θα είναι δίκαιος καί αναγκαίος γιά τά συμφέροντα τού χωριού μας καί τών ανθρώπων του. Καί πρέπει νά γίνει αποτελεσματικός, τόσον μέ τήν δράση καί τίς πρωτοβουλίες τού εκλεγμένου κοινοτικού συμβούλου μας, κ. Λιβαθινού, όσον καί μέ τήν δική σας συμπαράσταση στό δύσκολο έργο, που τόν περιμένει.
Γι’ αυτό, καλούμε κάθε συμπολίτη, που διαπιστώνει κάποιο καινούργιο πρόβλημα στήν γειτονιά του, νά απευθύνεται μέν στήν Κοινότητα, αλλά ταυτοχρόνως νά μάς ενημερώνει, ώστε νά έχουμε γνώση τών παραπόνων ή τών αιτημάτων, γιά νά μπορούμε νά προωθούμε τήν αποτελεσματικήν αντιμετώπισή τους.
Τό έπαθλο αυτού τού δύσκολου, αλλά ωραίου αγώνα, που θα διεξάγουμε όλοι μαζί, θα είναι η επιτυχής αντιμετώπιση τών προβλημάτων τού χωριού μας, καί η ανάληψη πρωτοβουλιών γιά έργα πνοής καί ανάπτυξης, που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Μέ εγκάρδιους καί φιλικούς χαιρετισμούς.

Καρδαμάς, 10. 11. 2010

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ τού ψηφοδελτίου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τόν Καρδαμά» 
α) Γιαννικόπουλος Κων. Διονύσιος,            β) Λεβέντης Αθ. Σπυρίδων, 
γ) Λιβαθινός Σπ. Άγγελος,   δ) Λυμπεροπούλου-Στεφανοπούλου Στ. Διαμάντω.
……………………………………………………………………………………………
Διάρκεια Κοινοτικής Περιόδου : 01.01.2011 ἕως 31.08.2014
………………………………………………………………………………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: