ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

33 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση


Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση ( προκήρυξη) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 προτίθεται να χορηγήσει 30 νέες προπτυχιακές υποτροφίες και 3 νέες μεταπτυχιακές υποτροφίες για σπουδές σε ελληνικά Α.Ε.Ι.
Προπτυχιακές υποτροφίες
  • 28 υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που κατάγονται από το νομό Ηλείας
  • 2 υποτροφίες σε δευτεροετείς φοιτητές ή φοιτητές επόμενων ετών, που κατάγονται από το νομό Ηλείας
Μεταπτυχιακές υποτροφίες
  • 3 υποτροφίες σε αποφοιτήσαντες υποτρόφους του Ιδρύματος με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8
Πληροφορίες:
Καταληκτική ημερομηνία: 15-10-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: