ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ - ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ερευνα για την κοινωνική συνοχή στην Ηλεία

ΤIΣ μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπληκτες περιοχές του Nομού Ηλείας θα καταγράψει έρευνα που θα υλοποιήσει η αναπτυξιακή εταιρία Ηλειακή Α.Ε. σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, η οποία θα είναι και ο βασικός αποδέκτης των αποτελεσμάτων της.
Σε πρώτο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και των πραγματικών επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 στην κοινωνική συνοχή, το εισόδημα, την απασχόληση, την οικονομία, την παραγωγική δομή. Σε δεύτερο επίπεδο θα συγκεντρωθούν δεδομένα της EΛΛΣTAT και άλλων φορέων καθώς και όλων των σχετικών ερευνών και μελετών που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα.
Oλα αυτά τα στοιχεία θα συνεκτιμηθούν με στόχο την αποτύπωση προτάσεων πολιτικής μέσω πολυεπίπεδης συγκριτικής μελέτης και ανάλυσης με την οποία θα αξιολογηθούν και οι υλοποιούμενες πολιτικές και εστιασμένα θα καταγραφούν οι προτάσεις παρεμβάσεων ανά τομέα πολιτικής, σύμφωνα με τις καταγραφόμενες ανάγκες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, πέρα από την αποτύπωση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, θα συμβάλουν επίσης στην καταγραφή των αναγκών των πολιτών στα επίπεδα της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης και της παραγωγής.
Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας σε επίπεδο νομού, τα αποτελέσματα των ασκούμενων πολιτικών, τις ανάγκες του πληθυσμού, τις προτεινόμενες πολιτικές καθώς και τη συσχέτισή τους με τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς.
Η χρηματοδότηση της έρευνας, ύψους 251.800 ευρώ, θα γίνει μέσω της δράσης «Συνεργασία», η οποία είχε προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Eρευνας και Τεχνολογίας.
Ο νομάρχης Ηλείας και πρόεδρος της Ηλειακής Α.Ε. Χ. Καφύρας δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας αρχίζει και επίσημα η υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για τον νομό μας. Αφορά μια κοινωνική έρευνα που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Eρευνας και Τεχνολογίας, θα υλοποιηθεί από την Ηλειακή Α.Ε. σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και θα βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και αύξησης της απασχόλησης στις πυρόπληκτες περιοχές ώστε να παραμείνουν οι κάτοικοι στα χωριά τους».

Πηγή: Express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: